Bulunduğunuz ilin şebeke suyu kaliteli ve içilebilir mi?

Büyükşehir, iller, şebeke suyu, su analizi, su kalitesi, ankara, istanbul, izmir-eşref atabey-29.4.2020

 

BULUNDUĞUNUZ İLİN ŞEBEKE SUYU KALİTELİ VE GÜVENLE İÇİLEBİLİR Mİ?

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı / Araştırmacı yazar

Koronovirüs önlemleri çerçevesinde (özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü) evden çıkamadığımız bu günlerde su tüketimi hayli arttı. Şehirlerde yaşayan birçok kişi içme suyu ihtiyacını ambalajlı suyla karşılamakta. Hemen hemen tüm Türkiye’de yaygın olarak ambalajlı su tüketilmekte. Bu da hane halkı için hayli bir bütçe oluşturmakta. Koronovirüsten korunma uygulamalarıyla hane halkının geliri azaldı ya da kalmadı. Ambalajlı suya ayıracak belki parası yok. Peki güvenli su ihtiyacı nasıl karşılanacak? Musluktan akan suyun güvenli olduğunu nereden anlayabiliriz? Analiz raporunda yer alan Dünya Sağlık Örgütü, EPA, T. C. Sağlık Bakanlığı ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’’ parametrelerine bakarak bunu anlayabiliriz. Peki bu bilgiler belediyelerin web sayfalarında yer alıyor mu?

Vatandaşlar kullandıkları suyla ilgili bilgilere, belediyelerin web sayfalarından kolaylıkla erişebilmeli. Bilgiye erişme, ‘’Su hakkı’’nın önemli şartlarından birisidir.

Yukarıdaki sorulara cevap bulabilmek için, 81 ilin belediyelerinin web sayfalarında, şebeke suyu analiz sonucu bulunuyor mu, diye araştırdım ve bir değerlendirme yaparak, durumun iyi olmadığını gördüm.

30 büyükşehir belediyesinden sadece 11’inin web sayfasında su analiz raporu yer almakta. Bunlar arasında da Ankara BŞB ASKİ sayfasından, Dünya Sağlık Örgütü, EPA, T. C. Sağlık Bakanlığı ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’’ parametrelerine göre karşılaştırmalı aylık olarak genel su analiz raporu ile günlük olarak ilçelerin su analiz raporlarını web sayfasında görmekteyiz.

Ankara şebeke suyunun pH’ı 8.1 ile bazik, elektriksel iletkenliği 74.9 µS/cm. Bu değer KIZILIRMAK SUYUNUN ŞEBEKEYE VERİLMEDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR. ANKARA ŞEBEKE SUYUNUN KALİTELİ VE GÜVENLE İÇİLEBİLİR OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM.

81 ilden, 19 büyükşehir belediyesi ile 50 şehir belediyenin web sayfasında su analiz raporu yer almamakta. Büyükşehirler dışındaki 51 il arasında, sadece Bolu belediyesi web sayfasında su analiz raporunu görülmekte.

TÜRKİYE İLLER ŞEBEKE SUYU KALİTESİ

(Değerlendirme 25 Nisan 2020 tarihi itibariyle yapılmıştır).

 

30 Büyükşehirden, sadece 11 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü web sayfasında su analiz raporu bulunmakta.

Bu iller; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Erzurum, İzmir, İstanbul, Mersin, Ordu ve Trabzon.

Bunlar arasında;

 • Ankara ASKİ aylık olarak genel su raporu ile günlük ilçeler su raporlarını web sayfasında yayımlıyor.
 • İstanbul İSKİ su raporunu web sayfasında yayımlıyor.
 • İzmir İZSU haftalık ilçelerin su analizlerini web sayfasından yayımlıyor.
 • Trabzon TİSKİ günlük su analizini web sayfasında yayımlıyor.

30 Büyükşehirden, 19 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü web sayfasında su analiz raporu bulunmamakta.

Bu iller; Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van.

Büyükşehirler dışındaki 51 il arasında sadece Bolu Belediyesi web sayfasında günlük su analiz raporu yayımlanmakta

 

Analiz raporunda da suyun rengi, bulanıklık, tat, iletkenlik, demir, mangan, bakiye klor, pH’ı verilmiş.

Diğer taraftan Kastamonu Belediyesi web sayfasında 2017 yılına ait su analiz raporu mevcut.

 

50 il Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi web sayfasında su analiz raporu bulunmamakta

 

Bu iller; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

 

Türkiye il sayısı 81, ilçe sayısı 922, mahalle sayısı 32.166, köy sayısı 18.292, büyükşehir belediyesi sayısı 30, il belediyesi sayısı 51, büyükşehir ilçe belediyesi sayısı 519, ilçe belediyesi sayısı 403, belde belediyesi sayısı 386.

SU TEMİNİNDEN SORUMLU KURUMLAR

DSİ: Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu bir kuruluştur. Yer altı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak ya da açtırmak, Yer altı suyu tahsisi yapmak, Yer altı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek,

Ankara, İstanbul ve nüfusu 100.000’den büyük şehirlere ‘’İçme Suyu Temini Hakkında Kanun’’ ile; Baraj ve isale hattı, Su tasfiye tesisi inşaatları, Su depoları yapmak, görevleri DSİ’ye verilmiş iken, 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

 

İLLER BANKASI: Özellikle belediyelerin içme suyu, atık su, arıtma tesisleri, katı atık ve benzeri projelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

İLE BÜYÜKŞEHİR, İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

5216 Sayılı Kanun: ●Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak…

 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

5393  sayılı Belediye Kanunu: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; …

Endüstriyel atık su üreten işletmelerin Su Kirliliği Kontrol yönetmeliği kapsamında denetlenme ve belgelendirmek

 • İçme suyu ihtiyacını şehrin her noktasında sürekli bir şekilde karşılamak,
 • Mevcut içme suyu alt yapısının bakım ve onarımını yapmak,
 • Yeni yerleşim yerleri için içme suyu alt yapısını ulaştırmak,
 • İçme suyu depoların bakım, onarım ve korumasını üstlenmek,
 • Şehir şebekesi klor düzeyini standartlar arasında kalmasını sağlamak,
 • Yeni yapılaşmaların içme suyu abone bağlantılarını gerçekleştirmek,
 • Su kuyuları ve terfi pompaların bakım ve onarımını yapmak,
 • Tüketime verilen içme suyunun gerekli analiz ve tetkiklerinin laboratuvarda

kontrolünü yaparak ilgili yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak,

 • İçme suyu şebekesi, Kanalizasyon şebekesi ve Yağmursuyu şebekesinin sağlıklı bir

şekilde çalışmasını sağlamak ve bakım, onarımlarını yapmak,

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümlerine

uymak/uygulamak.

 

Bu yazı 29.4.2020 tarihinde ‘’https://www.bodrumguncelhaber.com/bulundugunuz-ilin-sebeke-suyu-kaliteli-ve-guvenle-icilebilir-mi/’’ erişim linki altında Bodrum Güncel Haber’de yayımlanmıştır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*