Belediyelere Göndereceğimiz Yazı Taslağı

Bilindiği üzere Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yetki verilen ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar; numune alma ve analiz konusunda yetkilidir.

Laboratuvarın analiz için dışardan numune kabulüne izin verilmektedir. Dışardan gelen numuneler; Asbest Söküm Uzmanı tarafından alınmış olması koşulu ile laboratuvara kabul edilebilecektir (Kentsel dönüşüm sahalarından gelen numuneler bu kapsamda değerlendirilmektedir). Asbest Söküm Uzmanı istihdam edilmediği işyerlerinden gelen (örneğin prosesin bir kısmını ilgilendiren bakım, tamir işleri esnasında veya hammadde içeriğinin kontrolü amaçlı alınmış olan numuneler vb) numunelerin kabulü için ; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınmış olması şartı aranacaktır.

Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlar; dışarıdan gelen numunelerin yukarıda belirtilen şekilde alınmış olması, sertifika numarası dahil olmak üzere numune alan kişiye ait bilgileri raporda belirtmesi ve rapor örneğini İSGÜM’e göndermesi koşulu ile analiz yapıp rapor düzenleyebileceklerdir.

Derneğimize gelen şikayetler üzerine Belediyelerin Üniversite Laboratuvarlaının Asbest analizlerini kabul etmesi konusunda yanlış uygulama yaptığı bildirilmiştir.

Unutulmamalıdırki Dünya’da şu günlerde Asbeste maruziyet hastalıklarından doğan tazminatlar çok büyük rakamlara ulaşmış ve Hükümetleri zor durumda bırakmıştır.

Ülkemizde bu maruziyetlerin önlenmesi siz Belediyelerin Asbest envatner raporlarını hassas bir şekilde  uygulamasına bağlıdır.Belediyelerde yeterli sayıda Asbest Söküm Uzmanı olmaması nedeniyele Derneğimiz Belediyenize Asbest raporlarınn denetimini  gönüllü olarak bedelsiz yapmak  için hazırdır.

Sonuç olarak Asbest raporlarında; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yetki verilen ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar dışında alacağınız tüm raporların yürürlükteki mevzuata uygun olmadığını ve bu uygulamalar devam ederse hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*