MİSYON

Derneğimiz; tehlikeli atık ve asbest ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar, standartlar ve iyi uygulama örneklerini gözeterek devlet, tehlikeli atık ve asbest ile ilgili faaliyette bulunan işverenler ve çalışanlar arasında bilgi ve işbirliğinin kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, tehlikeli atık ve asbest içerikli iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamında çalışanların mesleki risklerden, toplumun çevresel risklerden en az seviyede etkilenmesini, veya etkilenmemesini sağlamak, bilgi ve beceri gelişimine destek olmak, toplumda tehlikeli atık ve asbest güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak, amacı ile kurulmuştur.